1. Nghiên cứu & kinh nghiệm
  2. >
  3. Giáo dục Việt Nam

Những cơ sở khoa học của Dạy học trực tuyến ở nhà trường Phổ thông

06:05 | 25/10/2022
0:00
/
aA

Tóm tắt nội dung: Dạy học trực tuyến là phương thức dạy học từ xa với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, người dạy và người học thực hiện các hoạt động tương tác với nhau thông qua màn hình ảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến là các luận điểm triết học duy vật biện chứng về quy luật nhận thức của người học và những thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học hiện đại. Dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

1. Đặt vấn đề

Dạy học trực tuyến ở các nhà trường phổ thông là sự tiếp tục phát triển của phương thức dạy học từ xa, được thực hiện trên internet với sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh như laptop, smartphone, máy tính bảng, có sự kết nối của WiFi, WiMAX hoặc mạng LAN nội bộ. Dạy học trực tuyến được thực hiện trên nền tảng của các phần dạy học diễn ra trong môi trường ảo, có sự kết hợp của bài giảng điện tử E-learning với các hình thức trình chiếu powerPoint và âm thanh, hình ảnh sinh động.

Dạy học trực tuyến là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại công nghệ số. Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục vừa tạo ra các nền tảng khoa học thuận lợi vừa đặt ra các yêu cầu mới cho sự phát triển của lý luận và thực tiễn dạy học trực tuyến. Trong những năm gần đây, do sự tác động của đại dịch covid bắt buộc các nhà trường phải triển khai thực hiện dạy học trực tuyến trên diện rộng. Thực ra đại dịch covid 19 chỉ là một tình huống khách quan thúc đẩy xu hướng dạy học trực tuyến phát triển nhanh hơn mà thôi.

Mặc dù dạy học trực tuyến được thực hiện trên quy mô lớn trong bối cảnh xử lý tình huống do đại dịch covid đặt ra, nhưng trong thực tiễn bước đầu đã thu được những kết quả có giá trị khoa học khá tích cực. Để tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học trực tuyến ở các trường phổ thông tương thích với quá trình phát triển của khoa học công nghệ hiện đại thì cần phải nghiên cứu hoàn thiện lý luận về dạy học trực tuyến. Một trong những vấn đề quan trong đặt ra hiện nay là phải nghiên cứu xác định cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến, làm rõ cơ sở phương pháp luận triết học, cơ sở tâm lý học, giáo dục học và cơ sở khoa học công nghệ của dạy học trực tuyến.

2. Nội dung nghiên cứu

 2.1. Khái niệm dạy học trực tuyến

Dạy học trực tuyến (hay còn gọi là E-learning) là một phương thức dạy học từ xa được ra đời trong thời đại công nghệ thông tin. Với sự hỗ trợ của một máy vi tính, điện thoại thông minh kết nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu trữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết, giáo viên và học sinh có thể tương tác với nhau qua màn hình ảo, có thể hỏi, yêu cầu, ra đề cho học sinh từ xa.

Dạy học trực tuyến là hình thức giảng dạy và học tập ở các lớp học trên Internet. Người dạy và người học sẽ sử dụng phần mềm nền tảng học trực tuyến, ứng dụng truyền âm thanh, hình ảnh và các thiết bị dạy học thông minh như laptop, smartphone, máy tính bảng nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Gỉảng viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). Các bài giảng, tài liệu dưới dạng văn bản, hình ảnh, video… được đưa lên các nền tảng và người dùng có thể dễ dàng truy cập và học mọi lúc mọi nơi.

Dạy học trực tuyến là phương thức dạy học thông qua các thiết bị điện tử thông minh có kết nối internet. Trong dạy học trực tuyến có 2 khái niệm mà người dùng hay nhầm lẫn đó là: công cụ dạy học online và nền tảng giáo dục trực tuyến.

Công cụ dạy học online: Đây là các phương tiện giúp người dạy và người học cùng tham gia vào cùng một thời điểm và có thể tương tác với nhau. Một số công cụ hỗ trợ học online thông dụng là: Zoom, Skype, Hangouts, Google Meet,...

Nền tảng E-Learning: Đây là phần mềm học trực tuyến cho phép tổ chức các buổi học trong thời gian thực và các khóa học trực tuyến, nơi người học có thể truy cập bất cứ thời gian nào, sử dụng tài liệu được tải lên hệ thống để tự học.

Dạy học trực tuyến là kết quả phát triển của công nghệ dạy học. Đó là sự kết nối giữa khoa học giáo dục với khoa học công nghệ. Dạy học trực tuyến đang trở nên phổ biến không chỉ trong đại dịch covid mà trong thời đại công nghệ số. Mức độ phát triển của dạy học trực tuyến phụ thuộc vào trình độ phát triển của khoa học giáo dục nói riêng và của khoa học và công nghệ nói chung.

2.2. Cơ sở triết học của dạy học trực tuyến

Dạy học trực tuyến phản ánh mối liên hệ biện chứng giữa hoạt động dạy với hoạt động học, giữa nhận thức trực quan với nhận thức trừu tượng của học sinh. Hoạt động dạy và hoạt động học được thực hiện theo quy luật thống nhất biện chứng giữa logic nội dung với logic hình thức. Nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm khám phá những tri thức về thế giới khách quan. V.I.Lê nin đã khái quát: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức thực tại khách quan”.

Nhận thức của học sinh ở các trường phổ thông về cơ bản tuân theo quy luật nhận thức chung của loài người như V.I.Lênin đã khái quát. Theo đó, nhận thức của học sinh là quá trình từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, đó là quá trình biện chứng. Trực quan sinh động là giai đoạn nhận thức cảm tính, giai đoạn mở đầu của quá trình nhận thức. Ở giai đoạn này, nhận thức mới chỉ nhận biết được bề ngoài của sự vật cảm tính trong hiện thực khách quan. Giai đoạn này có 3 hình thức cơ bản: cảm giác, tri giác và biểu tượng: Cảm giác của con người về sự vật khách quan là hình ảnh sơ khai nhất, đơn giản nhất của quá trình nhận thức nhưng nếu không có nó thì sẽ không có bất cứ nhận thức nào về sự vật khách quan. Nó là cơ sở hình thành nên tri giác.

Tri giác là sự phản ánh tương đối toàn vẹn của con người về những biểu hiện của sự vật khách quan được hình thành trên cơ sở liên kết, tổng hợp các cảm giác về sự vật.

Biểu tượng là sự tái hiện hình ảnh về sự vật khách quan vốn đã được phản ánh bởi cảm giác và tri giác. Nó là hình thức phản ánh cao nhất và phức tạp nhất của giai đoạn nhận thức cảm tính.

Như vậy, trực quan sinh động là giai đoạn nhận thức bề ngoài, chưa đi sâu vào bản chất. Quy luật nhật thức trực quan là cơ sở triết học đặt ra cho quá trình dạy học phải thiết kế các hình ảnh trực quan, tổ chức cho học sinh cảm giác, tri giác sự vật, hiện tượng. Nhưng trong dạy học không phải trường hợp nào cũng có thể trực tiếp cảm giác, tri giác sự vật trong thực tiễn. Dạy học trực tuyến cho phép giáo viên thiết kế các hình ảnh trực quan, tạo điều kiện cho các em được cảm giác, tri giác sự vật, hiện tượng trong môi trường ảo.

Tư duy trừu tượng là giai đoạn nhận thức lý tính. Đây là giai đoạn cao của quá trình nhận thức. Nhận thức ở giai đoạn này có sự phản ánh gián tiếp trừu tượng hiện thực khách quan và thông qua 3 hình thức cơ bản: khái niệm, phán đoán và suy lý. Nhận thức lý tính có quan hệ biện chứng với nhận thức cảm tính. Nhận thức cảm tính là cơ sở cho nhận thức lý tính. Nhờ có nhận thức lý tính thì nhận thức cảm tính mới nắm bắt được bản chất và quy luật của sự vật.

Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính là một nấc thang nhận thức. Trong dạy học có không ít học sinh chỉ dừng lại ở nhận thức cảm tính, không vượt được lên nhận thức lý tính. Biểu hiện ra bằng sự học thuộc lòng mà không hiểu bản chất, không hình thành được khái niệm, phán đoán và suy lý. Để khắc phục tình trạng đó, giáo viên phải có các tác động sự phạm giúp cho học sinh chuyển từ nấc thang nhận thức này lên nấc thang nhận thức khác. Trong thời đại công nghệ thông tin, với sự hỗ trợ của phương tiện dạy học hiện đại, của dạy học trực tuyến giáo viên có thể thiết kế những bài tập, phân hóa nội dung, phương pháp dạy học theo năng lực cá nhân của học sinh, nhờ đó giúp các em có thể chuyển từ nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính phù hợp với bản thân.

Cơ sở triết học biện chứng của dạy học trực tuyến là sự kết hợp giữa nhận thức trực quan với tư duy trừu tượng, nhận thức đi từ cái cụ thể đến cái trừu tượng và từ cái trừu tượng trở về cái cụ thể. Dạy học trực tuyến được thực hiện bằng cách tạo môi trường cho học sinh có cơ hội được cảm giác, tri giác, biểu tượng đúng đắn về các nội dung học tập, đồng thời phối hợp giữa giáo viên với học sinh cùng nhau phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, giúp các em phát triển tư duy, hình thành khái niệm và nắm được bản chất của các nội dung học tập theo các cấp độ cao thấp khác nhau phù hợp với độ tuổi.

Tóm lại, nhận thức của học sinh ở các trương phổ thông về cơ bản tuân theo quy luật nhận thức chung của loài người, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu được đến thực tiễn. Sự thống nhất giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong dạy học trực tuyến ở các trường phổ thông. Dạy học trực tuyến giúp học sinh kết hợp nhận thức cảm tính với nhận thức lý tính, kết hợp giữa cảm giá, tri giác bằng các giác quan với tư duy trừu tượng thông qua phân tích, khái quát hóa, hệ thống hóa. Những kiến thức hiểu biết trực quan là nguồn nguyên liệu làm cơ sở cho sự phát triển tư duy trừu tượng. Đối với bậc tiểu học, giáo viên có thể thiết kế các hình ảnh trực quan sinh động đa dạng vừa sát với thực tiễn vừa phù hợp với độ tuổi. Ở cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông, cần phải từng bước tăng dần các hình ảnh trực quan trong tư duy.

2.3. Cơ sở tâm lý học, giáo dục học của dạy học trực tuyến

Ngày nay, những thành tựu của tâm lý học và giáo dục học đã và đang được vận dụng vào thực tiễn dạy học ở các trường phổ thông tạo ra các hệ dạy học với các phương pháp, hình thức dạy học vô cùng đa dạng, phong phú. Các nhà tâm lý học đã chứng minh được rằng, cùng một lúc tác động lên nhiều giác quan của học sinh thì sẽ kích thức được tính tích cực hoạt động nhận thức, gây hứng thú và nâng cao được hiệu quả nhận thức của người học. Dạy học trực tuyến có thể cùng lúc tác động lên nhiều giác quan của học sinh. Trên lớp, học sinh không chỉ nghe giáo viên giảng dạy mà còn được nhìn những hình ảnh minh họa, nghe các âm thanh đa dạng, đồng thời học sinh còn được tự mình tương tác với các hình ảnh, các nội dung học tập trên màn hình.

UNESCO đã chỉ ra bốn trụ cột của dạy học trong thế kỷ 21 là “Học để biết; học để làm; học để tự khẳng định mình; học để biết cách sống cùng nhau”. Phương thức học tập tại trường được kết hợp với các phương thức học mọi lúc, học mọi nơi; chuyển từ dạy học hàn lâm sang dạy học gắn với thực hành, thực tiễn. Đó là cơ sở khoa học cho sự hình thành và phát triển các mô hình dạy học trực tuyến. Trong dạy học trực tuyến, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, các nhà trường có thể thiết kế các môi trường ảo, các mô hình cho học sinh tương tác; xây dựng các chương trình nội dung dạy học phân hóa theo năng lực cá nhân của học sinh, tạo điều kiện đảm bảo cho học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi theo năng lực và sở thích cá nhân. Nhờ đó mà mỗi học sinh có thể phát triển hoàn toàn khả năng vốn có của bản thân theo nhịp độ riêng.

Dạy học trực tuyến có thể phân hóa mục tiêu, phân hóa nội dung cho nhiều đối tượng học sinh trong cùng một lớp học; có thể sử dụng đa dạng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Giáo viên có thể linh hoạt chuyển đổi từ phương pháp và hình thức dạy học này sang phương pháp và hình thức dạy học khác, hoặc kết hợp nhiều phương pháp và hình thức dạy học trong một buổi học. Giáo viên có thể liên kết các nội dung của môn học hoặc liên kết với nội dung các môn học khác bằng các slide liên kết ngoài. Đó là cơ sở khoa học tạo điều kiện cho thực hiện các nội dung dạy học tích hợp nội môn và tích hợp liên môn ở các trường phổ thông. Dạy học trực tuyến giúp học sinh có thể tiếp cận với nguồn tài liệu đa dạng, phong phú. Giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh truy cập các nội dung liên quan đến nội dung dạy học trên các trang web, các thư viện số, các nguồn tài liệu khác nhau. Với những ưu thế đó, dạy học trực tuyến đang góp phần làm phát triển đa dạng hóa về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hiện đại hóa về nội dung và tăng tính thiết thực, hiệu quả của kiến thức học tập.

Lý thuyết về công nghệ dạy học chỉ ra rằng, quá trình dạy học có thể được thực hiện theo những quy trình công nghệ, bao gồm các giai đoạn, các khâu, các bước theo logic nội dung và logic nhận thức. Công nghệ dạy học khai thác sâu về khía cạnh kỹ thuật trong dạy học. Theo đó, nội dung dạy học được xem là “cái”, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học được xem là “cách”. Trong dạy học cái và cách phải luôn thống nhất với nhau. Trong đó “cái” tương đối ổn định “cách” thường xuyên biến động theo đối tượng. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, quy trình công nghệ dạy học có thể tiến hành tự động hóa hoặc số hóa và chuyển giao được. Đó là một cơ sở để thiết kế nội dung và phương pháp dạy học trực tuyến. Theo lý thuyết công nghệ dạy học, giáo viên ở các nhà trường có thể thiết kế nội dung bài học online thành những modun và tiểu modun có thể lắp ghép ngang, lắp ghép dọc và có thể chuyển giao được.   

2.4. Cơ sở khoa học công nghệ của dạy học trực tuyến

Bản chất của dạy học trực tuyến là sử dụng thành tựu của khoa học công nghệ để thực hiện phương thức dạy học từ xa, ở đó sự tương tác giữa giáo viên với học sinh được thực hiện trong môi trường ảo. Dạy học trực tuyến được thực hiện trong môi trường ảo rất đa dạng, phong phú và sát với thực tiễn, giúp cho học sinh có thể kết hợp nhận thức trực quan với tư duy trừu tượng; gia tăng sự gắn bó giữa nhà trường với thực tiễn, giữa học với hành. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi thế giới xung quanh ta. Trí tuệ nhân tạo (AI), rô-bốt, dữ liệu lớn (Big Data) và mạng lưới vạn vật kết nối công nghệ (IoT) đã tác động đến toàn bộ các khía cạnh trong đời sống, trong đó có ngành giáo dục. Sự tác động của công nghệ 4.0 đã thâm nhập vào mọi khâu, mọi bước, mọi thành tố của quá trình dạy học. Chuyển đổi số trong giáo dục là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh công nghệ 4.0. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy quá trình này phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều đó vừa đặt ra yêu cầu bắt buộc, vừa tạo ra cơ sở tiền đề cho quá trình dạy học phải vận dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra các nền tảng công nghệ cho sự đổi mới giáo dục ở các nhà trường. Có thể ứng dụng trong giáo dục với các phương thức cơ bản như sau:

Thứ nhất, sử dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để hiện đại hóa các phương tiện, thiết bị dạy học; vận dụng các thành tựu của công nghệ số thực hiện số hóa các nguồn tài liệu dạy học, xây dựng các thư viện số, xây dựng nhà trường thông minh. 

Thứ hai, phát triển phương thức dạy học trực tuyến, mở các lớp học từ xa, tạo cơ hội cho nhiều đối tượng có thể tham gia học tập, thực hiện học mọi lúc, mọi nơi. Những bài giảng trực tuyến của giáo viên có thể lưu thành các file mềm dùng cho học sinh tự học, tự nghiên cứu khi cần thiết.

Thứ ba, xây dựng các quy trình công nghệ trong quản lý nhà trường, quản lý chương trình, nội dung dạy học, quản lý đội ngũ giáo viên, học sinh và quản lý các nguồn lực của nhà trường. Thực hiện số hóa trong quản lý nhà trường.

Như vậy, dạy học trực tuyến là là một xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ, được thực hiện đồng thời với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Đây là một xu hướng chủ đạo trong đổi mới giáo dục hiện nay ở các trường phổ thông.

3. Kết luận

Dạy học trực tuyến là một phương thức dạy học hiện đại được ra đời, phát triển trong thời đại công nghệ thông tin. Bản chất của dạy học trực tuyến là ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ nhằm xây dựng một phương thức dạy học từ xa với sự hỗ trợ của các phần mềm và các thiết bị dạy học thông minh, giáo viên và học sinh có thể tương tác với nhau trong môi trường ảo được thiết kế phù hợp với nội dung dạy học, phù hợp với độ tuổi học sinh và sát với thực tiễn đời sống xã hội.

Dạy học trực tuyến đã và đang được triển khai thực hiện trên diện rộng ở tất cả các cấp học trong những năm qua. Tuy nhiên, dạy học trực tuyến trong những năm qua chủ yếu được thực hiện nhằm xử lý các tình huống nảy sinh trong đại dịch covet 19. Cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến chưa được nghiên cứu đầy đủ, nội dung, quy trình, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trực tuyến còn mang tính tự phát, do các nhà trường vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vì vậy việc nghiên cứu làm rõ các phạm trù khái niệm và cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Nguyễn Đắc Hưng (2017): Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề đặt ra với giáo dục Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân.

3. Quốc hội (2019), Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/QH14, Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

4. Lê Trung Thành (2015): Giáo trình Nhập môn Internet và E-Learning, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

5. Trần Đình Tuấn (2002), Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội 2002.

6. Delipiter Lase (2019), Education and Industrial Revolution 4.0

PGS.TS Trần Đình Tuấn - Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục

Ý kiến bạn đọc
Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng tri ân các nhà giáo, vừa qua THCS-THPT Newton long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” nhằm tôn vinh những thầy giáo, cô giáo đang từng ngày từng giờ say sưa trên bục giảng để cống hiến to lớn cho sự nghiệp trồng người.
Khi nói về công lao của những thầy, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục miền núi Nghệ An, không thể không nói đến cố Nhà giáo Ưu tú Lô Xuân Minh – cố Hiệu trưởng Trường THSP Miền núi Nghệ An.
Hằng năm, cứ vào mùa khai trường, vào những ngày của tháng 11, trong tâm trí tôi lại sống dậy mạnh mẽ những kỉ niệm vui buồn, sâu sắc của một thuở đi dạy học nhiều gian nan vất vả, nhiều khó khăn và thương nhớ. Với tôi, tình cảm tôn sư trọng đạo, đạo lí tôn sư trọng đạo luôn luôn âm thầm, sâu lắng nhưng cũng hết sức mạnh mẽ và cao cả. Xin chia sẻ đôi điều về những ngày thương khó của một thuở đi dạy học như là sự tri ân đối với nghề nghiệp cao quý mà mình đã mang duyên nợ suốt cả cuộc đời. Và, cũng từ những ngày dạy học thương khó đó rút ra được những suy ngẫm sâu sắc về truyền thống tôn sư trọng đạo trong dòng chảy văn hóa Việt.                           
Ngày 03/11/ 2022 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu và Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
Ngày 01/11/2022 Hội Cựu Giáo chức Học viện Ngân Hàng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 -2027tại hội trường lớn Học viện Ngân hàng. Dự Đại hội có 158/235 hội viên đã được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời đại diện cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngân Hàng.  
GCVN: Kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học được tổ chức thường niên là một hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THCS.
Dạy học trực tuyến là phương thức dạy học từ xa với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, người dạy và người học thực hiện các hoạt động tương tác với nhau thông qua màn hình ảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến là các luận điểm triết học duy vật biện chứng về quy luật nhận thức của người học và những thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học hiện đại. Dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
Kính lễ với người thầy là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt ta. Từ xa xưa người Việt hầu như ai từng đi học cũng đều thuộc câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Yêu kính thầy cô, quý trọng tri thức và vì thế vị trí của người thầy luôn được đặt rất cao trong nấc thang xã hội. Theo đà phát triển của xã hội, một số quan niệm không còn phù hợp trong xã hội hiện đại; trong đó liên quan đến môi trường giáo dục, người học có thêm nhiều phương thức, tự do hơn trong học tập. Vai trò, vị thế của người thầy và quan hệ giữa thầy cô với học sinh, với cha mẹ học sinh cũng có những thay đổi. Giáo dục không còn đơn thuần một chiều, thụ động.
Hệ thống giáo dục 4.0 áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, trên 3 ứng dụng: Một là, sử dụng các thiết bị thông minh để hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo. Hai là, tổ chức các khóa học trực tuyến thông qua mạng Internet. Ba là, ứng dụng sáng tạo mở, kết hợp người học và máy tính để thực hiện các nhiệm vụ học tập sáng tạo.
Sáng ngày 18/10/2022, chương trình Báo cáo Dự án “Văn học sáng tạo” mùa 2 của thầy và trò trường TH - THCS Pascal (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các bạn học sinh với diễn xuất ấn tượng đã mang tới buổi báo cáo những tiểu phẩm sân khấu hóa đặc sắc được lấy cảm hứng từ các bài thơ, trường ca của nhà thơ Trần Đăng Khoa  và tái hiện lại trên sân khấu. Bên cạnh đó, các bạn học sinh đã cùng tham gia hoạt động trải nghiệm trưng bày, trao đổi sách vô cùng thú vị và bổ ích.
Đam mê công nghệ thông tin thôi thúc Nguyễn Văn Hiệp xin nghỉ việc, dành toàn thời gian học lập trình online ở tuổi 25 và chuyển nghề sau ba tháng.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 11/10/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh tổ chức Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Kinh tế chính trị.
GD&TĐ - Hàng loạt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học đã được ngành giáo dục Lào Cai đưa ra để các nhà trường triển khai, tháo gỡ.
GD&TĐ - Giờ dạy có sự hài hòa giữa lý thuyết, bài tập, thực hành để học sinh nắm vững nội dung cốt lõi nhưng không được cắt xén hay giảm tiết môn học.
Điện ảnh là ngành được xác định là tiên phong trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Làm sao để Điện ảnh phát triển, thực sự đem lại GDP, quảng bá văn hóa con người Việt Nam ra thế giới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Điện ảnh để làm rõ hơn vấn đề này.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc mới đây cho biết nhạc hội văn hóa đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm K Expo Vietnam 2022 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mở màn cho sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Văn hóa giao thông có lẽ là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến từ người tham gia giao thông cho đến các bạn học sinh khi còn ngồi ghế của nhà trường. Nhưng để hiểu văn hóa giao thông là gì? Và tham gia như thế nào để thể hiện sự văn hóa thì không phải ai cũng nắm rõ được. Hãy cùng Anycar tìm hiểu rõ vấn đề này qua bài viết này nhé!
(DNTO) - Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thành công trong chiến lược chuyển đổi số bởi rất nhiều nguyên nhân. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện tiến trình chuyển đổi số đang rất chậm do thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực và cả đơn vị cung cấp giải pháp.
(DNTO) - Tuần qua, bộ 3 cổ phiếu thép “đình đám” là CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG (+10,5%), Công ty Cổ phần Thép Nam Kim NKG (+14.9%), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG (+19,9%), đều ghi nhận mức tăng khá ấn tượng.
GD&TĐ - Nếu nhiễm lại một tuýp virus dengue khác, bệnh nhân có thể bị nặng hơn, dễ trở thành sốt xuất huyết dengue hoặc sốc dengue.
GD&TĐ - Chào mừng 92 năm ngày phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải kéo co cho nữ công nhân với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
GD&TĐ - Một siêu thị Điện Máy Xanh ở TP. Đà Nẵng đã bị mất 130 chiếc điện thoại trị giá hơn 1,2 tỷ đồng khi cho người dân vào tránh lụt đêm 14/10.
GD&TĐ - Đầu năm 2022, khoảng 75% trường học ở Mỹ yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi học trực tiếp, theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia. Đến trước khi nghỉ hè, con số này giảm xuống 15%.
GD&TĐ - Trường ĐH Oxford, Anh, tiếp tục đứng đầu danh sách trường đại học thế giới năm 2023 của THE trong 7 năm liên tiếp.
GD&TĐ -Tại Hàn Quốc, chương trình giáo dục phổ thông không tổ chức dạy thể dục cho học sinh lớp 1 và lớp 2, những năm đầu tiểu học.
GD&TĐ - Nhiều gia đình khó khăn tại Indonesia buộc phải cho con nghỉ học do không đủ khả năng chi trả học phí.
GD&TĐ - Trung Quốc đang cần hàng triệu công nhân lành nghề để duy trì hoạt động của nền kinh tế như thợ sửa ô tô, chữa điện lạnh, kỹ thuật viên máy tính… Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, khiến nền kinh tế của họ không đủ khả năng để thay thế hàng triệu người có tay nghề cao sắp nghỉ hưu trong bối cảnh dân số già và lực lượng lao động bị thu hẹp.
20 năm qua đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của cá nhân hoặc tập thể các nhà giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT nước nhà. Có thể kể một số kiến nghị chính sau đây: Kiến nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cuối năm 1996(2), 2000(3), 2005(4); Kiến nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004-2006(5); Kiến nghị của 24 GS và nhà khoa học trong và ngoài nước do GS Hoàng Tụy chủ biên năm 2004(6); Đề án kiến nghị của nhóm trí thức người Việt ở nước ngoài do GS Vũ Quang Việt chủ biên năm 2005(7); Báo cáo “lựa chọn thành công” trong đó có một phần đánh giá về GD-ĐT của nhóm GS và chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard trình trực tiếp thủ tướng cuối năm 2007(8); Kiến nghị của nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm 2008(9); Riêng mảng cơ cấu hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống dạy nghề nói riêng có kiến nghị năm 2011(10) của Đặng Danh Ánh và một số kiến nghị của 30 nhà khoa học trong và ngoài nước đã được in thành sách năm 2007(11).
GD&TĐ -Từ năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục Bờ Biển Ngà ban hành quy định học sinh có điểm trung bình năm học dưới 8,5 trên thang điểm 10 sẽ bị đuổi học.