Ban Trị sự: B1 Lô TH, KĐT Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Trưởng Ban: Ông Bùi Trần Công