1. Vấn đề hôm nay
  2. >
  3. Tiêu điểm

Kỉ niệm 1 năm Ngày ra mắt tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam: ĐỂ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIÁO CHỨC VIỆT NAM XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI BẠN, NGƯỜI ĐỒNG HÀNH KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC VỚI MỖI NHÀ GIÁO

07:05 | 27/10/2023
aA

Sự ra đời của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam:

Những năm vừa qua và hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin chính là “chìa khóa” cho sự thay đổi, đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Báo chí, một lĩnh vực mà mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên có vai trò là những người lính xung kích trên mặt trận quan trọng đó – mặt trận văn hóa thông tin.

Tạp chí Giáo chức Việt Nam (tạp chí in) ra đời từ năm 2006, đã trải qua một chặng đường xây dựng và phát triển và đã ghi được những dấu ấn nhất định của một tờ tạp chí khoa học, khoa học giáo dục trong giới khoa học cũng như trong lòng bạn đọc, bạn viết, cộng tác viên.

Trong xu thế phát triển, đổi mới của báo chí ở nước ta, sự ra đời của báo chí điện tử là một tất yếu khách quan. Làm báo chí, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông bây giờ không thể không gắn với sự chuyển đổi số, công nghệ thông tin, do đó, sự ra đời của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam là một sự phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, là một dấu ấn, một sự kiện quan trọng đối với Hội Cựu Giáo chức Việt Nam nói chung và của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tạp chí nói riêng.

         Ngày 29 tháng 9 năm 2022, bên cạnh tạp chí Giáo chức Việt Nam (tạp chí in), Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam hoạt động. Tôn chỉ, mục đích của tạp chí Giáo chức Việt Nam là: Thông tin về hoạt động của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, đinh kì theo kì xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kì cập nhật thông tin (đối với loại hình tạp chí điện tử) xuất bản để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, phổ biến kiến thức, đăng tải các công trình nghiên cứu trong ngành, lĩnh vực giáo dục học, giáo dục tâm lí học, giáo dục liên ngành triết học – xã hội học.

          Sự ra đời và bước đầu đi vào hoạt động có nền nếp, có chất lượng, có giá trị nhất định của Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam là một dâu ấn tốt đẹp rất đáng ghi nhận. Lượng truy cập Tạp chí điện tử ở thời điểm này là trên 1.000.000 lượt truy cập.

            Một số ghi nhận bước đầu:

Từ khi có Tạp chí điện tử, thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Hội CGC Việt Nam, của ngảnh giáo dục cũng như thông tin của các Hội ở địa phương đã được đăng tải một cách thường xuyên, được cập nhật một cách có hệ thống, có sức lan tỏa lớn. Tin hoạt động của Hội từ Trung ương Hội đến các Hội thành viên được phản ánh trên tạp chí: Đó là tin hoạt động của các Hội TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp, Bình Dương.. cũng như nhiều tỉnh khác ở Đồng bằng sông Cửu Long; Ở miền Trung có tin hoạt động của Hội các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa;  Ở khu vực Tây Nguyên có tin hoạt động của Hội CGC Lâm Đồng, Tây Ninh, Đăc Nông; Ở miền Bắc, hoạt động của Hội CGC Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình; Ở Tây Bác là tin hoạt động của Hội CGC Sơn La, Yên Bái, Lào Cai... Tin hoạt động của Hội CGC các học viện, trường đại học cũng được phản ánh, cập nhật trên tạp chí. Đó là hoạt động của Hội CGC học viện Ngân hàng, Hội CGC trường ĐHSP Hà Nội 2,… Tạp chí cũng đã giới thiệu, đăng tải hoạt động /chân dung của các nhà giáo dục tiền bối: Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Phạm Minh Hạc và những tấm gương hoạt động Hội tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Yến Thu, chủ tịch Hội CGC thành phố Hồ Chí Minh...

       Tác phẩm bảo báo chí đăng tải trên tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam cố gắng đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về Giáo dục và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ sự nghiệp đổi mới Giáo dục.

      Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam cũng phản ánh các hoạt động giáo dục tiêu biểu đã và đang triển khai ở các địa phương, cơ sở giáo dục, các cấp học, từ mầm non đến đại học.

      Tạp chí điện tử đã đăng tải rất nhiều bài có tính nghiên cứu cao, chuyên sâu về việc học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, về đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của BCHTW Đảng, về nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. Có thể kể một số bài như sau: Đề cương văn hóa Việt Nam với việc xây dựng nền giáo dục XHCN tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc (PGS. TS Trần Đình Tuấn);  10 năm thực hiện NQ 29 của BCH trung ương Đảng – Một số vấn đề cần trao đổi (PGS.TS Tô Bá Trượng); Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học XH&NV ở nhà trường quân đội (Đại tá, TS Trần Xuân Phú); Nâng cao năng lực đào tạo tư tưởng lí luận cho đội ngũ giảng viên thông qua dạy học các môn KHXH&NV ở nhà trường quân đội hiện nay (Thượng tá, TS Phạn Thành Trung); Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trí thức hoàn toàn” trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức hiện nay (PGS.TS Trần Đình Tuấn); Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo (PGS.TS Trần Đình Tuấn); Điều kiện đảm bảo và những kiến nghị về dạy học trực tuyến ở phổ thông hiện nay (PGS.TS Nguyễn Gia Cầu); Truyền thống tôn sư trọng đạo trong dòng chảy văn hóa Việt (PGS.TS Tô Bá Trượng); Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh (PGS.TS Nguyễn Gia Cầu), Giáo dục giá trị cho HS, SV (PGS.TS Phạm Viết Vượng), Giữ vững truyền thống văn hóa tôn sư trọng đạo (PGS.TS Phạm Viết Vượng), Nguyễn Du, Truyện Kiều trong đời sống văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế (Thạc sĩ Bùi Thiện Nga, Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và Đào tạo nguồn nhân lực); Giáo dục bắt buộc đối với giáo viên tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (TS Nguyễn Phú Tuấn, Viện Nghiên cứu HTPTGD); Tác động của mạng xã hội, chat GPT đến học sinh, sinh viên và giải pháp thích ứng của giáo dục (PGS.TS Trần Đình Tuấn, Viện Nghiên cứu HTPTGD); Mấy kết quả nghiên cứu về xã hội – lịch sử qua văn khắc Hán Nôm của một số CGC Thanh Hóa (Quốc Chấn, Hội CGC Thanh Hóa);  Lan tỏa giá trị di tích Hồ Chí Minh trong giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay (GS.TS Hoàng Chí Bảo); Vài suy nghĩ về việc chọn tiếp cận trong triển khai nghiên cứu Luận án quản lí giáo dục (PGS.TS Trần Kiểm, Trường ĐHSH Hà Nội); Góp phần nhận diện bản chất cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam qua chân dung tướng Westmoreland (GS. TS Phan Hồng Tung, ĐHQG Hà Nội); Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay (PGS. TS Trần Đình Tuấn, Viện NCHTPTGD); Thời cơ và thách thức và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay (PGS.TS Thân Văn Quân, Học viện Chính trị, Bộ quốc phòng), v.v…

Cho đến nay trải qua một năm hoạt động, trong chặng đường “khởi đầu nan” Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam đã đăng tải hơn 100  bài báo khoa học, với phạm vi đề tài phong phú, đa dạng, song có trọng tâm, trọng điểm của nghiên cứu khoa học giáo dục;  bên cạnh đó là hơn 500 các bài, tin tức về hoạt động giáo dục, đào tạo, về khoa học giáo dục, về giáo dục văn hóa, về gương điển hình tiên tiến, các việc làm tốt trong giáo dục. Từ thực tiễn hoạt động đó có thể khẳng định con đường đi của Tạp chí là đúng hướng.

Thưa các quý vị đại biểu

Đối với mỗi người Việt Nam, mùa thu là mùa rất đáng nhớ vì nó gắn với những sự kiện trọng đại của dân tộc, đất nước. Với chúng tôi nói riêng và tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay có thêm một ngày đáng nhớ của mùa thu đó là ngày ra mắt của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam (29/10/2022). Trước mắt, chúng tôi sẽ còn phải vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình và trên hành trình gian khó đó, không thể thiếu được sự đồng hành, cộng tác, sẻ chia, giúp đỡ của các quý vị.

Thứ nhất, với chức năng, nhiệm vụ của người làm báo chí giáo dục, chúng tôi phải ý thức rõ ràng và nhất quán về tinh thần và thái độ phục vụ công chúng bạn đọc của mình, về lí tưởng chính trị và lợi ích chung, lợi ích của cộng đồng. Đây chính là biểu hiện rõ nhất tính chuyên nghiệp của báo chí, của người làm báo chí.

          Thứ hai, việc lựa chọn sự kiện, vấn đề và góc độ tiếp cận thông tin đối với các các sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra với hàm lượng văn hóa cao nhất có thể và vì lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Với tính chất đại chúng của thông tin báo chí, mỗi sự kiện, vấn đề đưa lên diễn đàn báo chí cần phải cân nhắc khía cạnh lợi hại từ các bình diện khác nhau (cả pháp luật và đạo đức) liên quan đến cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Cái khó của nhà báo trong hoạt động hàng ngày không chỉ là tìm kiếm thông tin, sự kiện mà còn phải cân nhắc có được phép thông tin hay không (theo luật pháp) và có nên thông tin hay không (ở khía cạnh đạo đức văn hóa). Thực tế thông tin báo chí hiện nay bảo đảm tính nóng hổi, nhanh nhạy khá tốt, nhưng có biểu hiện thiếu chọn lọc thông tin, lại ít phân tích thông tin để có sức thuyết phục công chúng, thậm chí không ít biểu hiện làm cho bức tranh thông tin báo chí về hiện thực cuộc sống có lúc bị méo mó sai lệch.

          Thứ ba, tạp chí sẽ có cơ chế mở, thu hút, tập hợp sự tham gia của đông đảo bạn đọc, bạn viết, nhà khoa học, các thầy cô giáo, nhà quản lí giáo dục để có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng của tạp chí, tiến tới xây dựng tạp chí điện tử thành kênh truyền thông đa phương tiện.

          Thứ tư, hướng ưu tiên chủ yếu của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam là vừa thông tin đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân, của đội ngũ nhà giáo, cha mẹ học sinh về giáo dục.

         Thứ năm, báo chí ngày càng có điều kiện, nhà báo ngày càng có năng lực khai thác triệt để các phương tiện kĩ thuật và thông tin, nhất là thông tin số trong quá trình thu thập, xử lí, sản xuất tin tức và sản phẩm báo chí nói chung. Với người làm báo chí giáo dục lại càng cần phải trau dồi hơn nữa các điều kiện và nghiệp vụ, kĩ năng trên trong quá trình tác nghiệp.

         Chúc quý vị đại biểu có nhiều sức khỏe, niềm vui. Trân trọng cảm ơn!

 

PGS. TS Nguyễn Gia Cầu

                                                       Tổng biên tập Tạp chí GCVN

Ý kiến bạn đọc
Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng tri ân các nhà giáo, vừa qua THCS-THPT Newton long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” nhằm tôn vinh những thầy giáo, cô giáo đang từng ngày từng giờ say sưa trên bục giảng để cống hiến to lớn cho sự nghiệp trồng người.
Khi nói về công lao của những thầy, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục miền núi Nghệ An, không thể không nói đến cố Nhà giáo Ưu tú Lô Xuân Minh – cố Hiệu trưởng Trường THSP Miền núi Nghệ An.
Hằng năm, cứ vào mùa khai trường, vào những ngày của tháng 11, trong tâm trí tôi lại sống dậy mạnh mẽ những kỉ niệm vui buồn, sâu sắc của một thuở đi dạy học nhiều gian nan vất vả, nhiều khó khăn và thương nhớ. Với tôi, tình cảm tôn sư trọng đạo, đạo lí tôn sư trọng đạo luôn luôn âm thầm, sâu lắng nhưng cũng hết sức mạnh mẽ và cao cả. Xin chia sẻ đôi điều về những ngày thương khó của một thuở đi dạy học như là sự tri ân đối với nghề nghiệp cao quý mà mình đã mang duyên nợ suốt cả cuộc đời. Và, cũng từ những ngày dạy học thương khó đó rút ra được những suy ngẫm sâu sắc về truyền thống tôn sư trọng đạo trong dòng chảy văn hóa Việt.                           
Ngày 03/11/ 2022 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu và Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
Ngày 01/11/2022 Hội Cựu Giáo chức Học viện Ngân Hàng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 -2027tại hội trường lớn Học viện Ngân hàng. Dự Đại hội có 158/235 hội viên đã được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời đại diện cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngân Hàng.  
GCVN: Kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học được tổ chức thường niên là một hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THCS.
Dạy học trực tuyến là phương thức dạy học từ xa với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, người dạy và người học thực hiện các hoạt động tương tác với nhau thông qua màn hình ảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến là các luận điểm triết học duy vật biện chứng về quy luật nhận thức của người học và những thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học hiện đại. Dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
Kính lễ với người thầy là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt ta. Từ xa xưa người Việt hầu như ai từng đi học cũng đều thuộc câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Yêu kính thầy cô, quý trọng tri thức và vì thế vị trí của người thầy luôn được đặt rất cao trong nấc thang xã hội. Theo đà phát triển của xã hội, một số quan niệm không còn phù hợp trong xã hội hiện đại; trong đó liên quan đến môi trường giáo dục, người học có thêm nhiều phương thức, tự do hơn trong học tập. Vai trò, vị thế của người thầy và quan hệ giữa thầy cô với học sinh, với cha mẹ học sinh cũng có những thay đổi. Giáo dục không còn đơn thuần một chiều, thụ động.
Hệ thống giáo dục 4.0 áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, trên 3 ứng dụng: Một là, sử dụng các thiết bị thông minh để hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo. Hai là, tổ chức các khóa học trực tuyến thông qua mạng Internet. Ba là, ứng dụng sáng tạo mở, kết hợp người học và máy tính để thực hiện các nhiệm vụ học tập sáng tạo.
Sáng ngày 18/10/2022, chương trình Báo cáo Dự án “Văn học sáng tạo” mùa 2 của thầy và trò trường TH - THCS Pascal (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các bạn học sinh với diễn xuất ấn tượng đã mang tới buổi báo cáo những tiểu phẩm sân khấu hóa đặc sắc được lấy cảm hứng từ các bài thơ, trường ca của nhà thơ Trần Đăng Khoa  và tái hiện lại trên sân khấu. Bên cạnh đó, các bạn học sinh đã cùng tham gia hoạt động trải nghiệm trưng bày, trao đổi sách vô cùng thú vị và bổ ích.
Đam mê công nghệ thông tin thôi thúc Nguyễn Văn Hiệp xin nghỉ việc, dành toàn thời gian học lập trình online ở tuổi 25 và chuyển nghề sau ba tháng.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 11/10/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh tổ chức Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Kinh tế chính trị.
GD&TĐ - Hàng loạt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học đã được ngành giáo dục Lào Cai đưa ra để các nhà trường triển khai, tháo gỡ.
GD&TĐ - Giờ dạy có sự hài hòa giữa lý thuyết, bài tập, thực hành để học sinh nắm vững nội dung cốt lõi nhưng không được cắt xén hay giảm tiết môn học.
Điện ảnh là ngành được xác định là tiên phong trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Làm sao để Điện ảnh phát triển, thực sự đem lại GDP, quảng bá văn hóa con người Việt Nam ra thế giới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Điện ảnh để làm rõ hơn vấn đề này.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc mới đây cho biết nhạc hội văn hóa đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm K Expo Vietnam 2022 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mở màn cho sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Văn hóa giao thông có lẽ là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến từ người tham gia giao thông cho đến các bạn học sinh khi còn ngồi ghế của nhà trường. Nhưng để hiểu văn hóa giao thông là gì? Và tham gia như thế nào để thể hiện sự văn hóa thì không phải ai cũng nắm rõ được. Hãy cùng Anycar tìm hiểu rõ vấn đề này qua bài viết này nhé!
(DNTO) - Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thành công trong chiến lược chuyển đổi số bởi rất nhiều nguyên nhân. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện tiến trình chuyển đổi số đang rất chậm do thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực và cả đơn vị cung cấp giải pháp.
(DNTO) - Tuần qua, bộ 3 cổ phiếu thép “đình đám” là CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG (+10,5%), Công ty Cổ phần Thép Nam Kim NKG (+14.9%), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG (+19,9%), đều ghi nhận mức tăng khá ấn tượng.
GD&TĐ - Nếu nhiễm lại một tuýp virus dengue khác, bệnh nhân có thể bị nặng hơn, dễ trở thành sốt xuất huyết dengue hoặc sốc dengue.
GD&TĐ - Chào mừng 92 năm ngày phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải kéo co cho nữ công nhân với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
GD&TĐ - Một siêu thị Điện Máy Xanh ở TP. Đà Nẵng đã bị mất 130 chiếc điện thoại trị giá hơn 1,2 tỷ đồng khi cho người dân vào tránh lụt đêm 14/10.
GD&TĐ - Đầu năm 2022, khoảng 75% trường học ở Mỹ yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi học trực tiếp, theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia. Đến trước khi nghỉ hè, con số này giảm xuống 15%.
GD&TĐ - Trường ĐH Oxford, Anh, tiếp tục đứng đầu danh sách trường đại học thế giới năm 2023 của THE trong 7 năm liên tiếp.
GD&TĐ -Tại Hàn Quốc, chương trình giáo dục phổ thông không tổ chức dạy thể dục cho học sinh lớp 1 và lớp 2, những năm đầu tiểu học.
GD&TĐ - Nhiều gia đình khó khăn tại Indonesia buộc phải cho con nghỉ học do không đủ khả năng chi trả học phí.
GD&TĐ - Trung Quốc đang cần hàng triệu công nhân lành nghề để duy trì hoạt động của nền kinh tế như thợ sửa ô tô, chữa điện lạnh, kỹ thuật viên máy tính… Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, khiến nền kinh tế của họ không đủ khả năng để thay thế hàng triệu người có tay nghề cao sắp nghỉ hưu trong bối cảnh dân số già và lực lượng lao động bị thu hẹp.
20 năm qua đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của cá nhân hoặc tập thể các nhà giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT nước nhà. Có thể kể một số kiến nghị chính sau đây: Kiến nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cuối năm 1996(2), 2000(3), 2005(4); Kiến nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004-2006(5); Kiến nghị của 24 GS và nhà khoa học trong và ngoài nước do GS Hoàng Tụy chủ biên năm 2004(6); Đề án kiến nghị của nhóm trí thức người Việt ở nước ngoài do GS Vũ Quang Việt chủ biên năm 2005(7); Báo cáo “lựa chọn thành công” trong đó có một phần đánh giá về GD-ĐT của nhóm GS và chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard trình trực tiếp thủ tướng cuối năm 2007(8); Kiến nghị của nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm 2008(9); Riêng mảng cơ cấu hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống dạy nghề nói riêng có kiến nghị năm 2011(10) của Đặng Danh Ánh và một số kiến nghị của 30 nhà khoa học trong và ngoài nước đã được in thành sách năm 2007(11).
GD&TĐ -Từ năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục Bờ Biển Ngà ban hành quy định học sinh có điểm trung bình năm học dưới 8,5 trên thang điểm 10 sẽ bị đuổi học.