1. Giáo dục & Đào tạo
  2. >
  3. Giáo dục Nghề nghiệp
Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục: Nghiên cứu thực tế giáo dục nghề nghiệp
Năm 2023, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội, với chủ đế “Tổ chức đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay: Những khó khăn, bất cập và giải pháp khắc phục”.
  Vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và trường Cao đẳng Việt Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác. Đây là sự khởi đầu cho chuỗi hợp tác giữa hai đơn vị nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên cũng như hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững.
Mục đích của giáo dục giá trị trong nhà trường là giúp học sinh, sinh viên có được những hiểu biết về giá trị, hình thành thái độ và kỹ năng thực hành theo các hệ giá trị xã hội.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp trong thực tập nghề của học viên nhằm tìm ra phương thức hoạt động hạn chế sự khác biệt, tìm ra sự tương đồng, khai thác tối ưu các nguồn lực trong nhà trường với các nguồn lực ở các cơ sở thực tập, tạo ra cơ chế hoạt động có lợi cho cả các bên tham gia.