1. Nghiên cứu & kinh nghiệm
  2. >
  3. Giáo dục Ấn Độ và Tây Nam Á
Cách Dubai thu hút sinh viên toàn cầu
Với hơn 60 trường đại học và cao đẳng quốc tế, Dubai đã và đang thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.